ĐƠN XIN NHẬP HỌC - Application Form For Adminision to Web-based Courses

Ký hiệu hồ sơ: DDK

 Đề nghị điền đầy đủ vào mẫu đơn sau đây:
 Please complete the form below:
1. HỌ VÀ TÊN:
    Full name:  
2. NGÀY SINH: /   /  3. ĐỊA CHỈ EMAIL:

    Date of birth

 

    Email address

 
4. ĐIỆN THOẠI:  5. ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ:
   Telephone       Permanent address  
6.TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH:
English language proficiency
Có trình độ B tiếng Anh Có chứng chỉ B tiếng Anh
Có trình độ C tiếng Anh Có chứng chỉ C tiếng Anh
Đã tốt nghiệp Cao đẳng tiếng Anh Đã tốt nghiệp Đại học tiếng Anh
Đã theo học các khóa tiếng Anh như TOEFL, IELTS, TOEIC...     
7. ĐĂNG KÝ LỚP:
Course(s) selected
Biên soạn Thư tín và Hợp đồng Thương mại Quốc tế
(Writing International Business Correspondence and Contracts)
Tiếng Anh dành cho nhà Doanh nghiệp
(English for Business People)
Dịch văn bản hành chính
(Translation of Official Documents)
Cử nhân Tiếng Anh
(B.A. in English)
8. TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA
Đang học PTTH
Đã tốt nghiệp PTTH
Đang học Đại học hoặc Cao đẳng
Đã tốt nghiệp Đại học
Đang theo học Cao học
Đã tốt nghiệp cấp sau Đại học
9. BẠN SẼ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN NÀO SAU ĐÂY ĐỂ HỌC TẬP
Máy vi tính tại các dịch vụ Internet công cộng tốc độ cao ADSL
Máy vi tính tại nhà riêng có kết nối Internet tốc độ cao ADSL
Máy vi tính tại cơ quan có kết nối Internet tốc độ cao ADSL
Máy vi tính có kết nối Internet tốc độ thường
10. HÌNH THỨC THANH TOÁN
Chọn một trong các hình thức bạn sẽ thanh toán sau đây:
Chuyển tiền qua tài khoản
Gửi tiền qua bưu điện
Nộp trực tiếp tại VP CCE
  Tôi cam đoan những điều đã khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.
  Sau khi bạn đã nộp đơn và được chấp nhận, bạn cần nộp học phí theo hướng dẫn ở phần thủ tục đăng ký.
  Sau khi đã đọc và kiểm tra nội dung lại đã chọn trên đây, đề nghị bạn nhắp chuột vào nút "SUBMIT" để nộp đơn.